review star

onze camping

Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden.

Inleiding

De algemene voorwaarden hebben de betrekking op alle overeenkomsten betreffende verhuur van standplaatsen en/of accommodaties, die bij Stadscamping Harderwijk worden gesloten. Het is daarom belangrijk vooraf de voorwaarden te lezen. De rechten en plichten van zowel Stadscamping Harderwijk als van u (huurder) zijn hierin gespecificeerd. 

1 Boekingsprocedure

U kunt zowel per e-mail als telefonisch uw verblijf boeken. U kunt hiervoor het volgende proces volgen:
1.1 Boekingsbevestiging
Nadat wij uw boeking hebben ontvangen, ontvangt u van ons per mail een boekingsbevestiging c.q. (aan)betalingsfactuur. Controleert u de boekingsgegevens! Uw boekingsbevestiging geldt in veel gevallen tevens als verzekeringsbewijs voor uw reis- en/of annuleringsverzekering.
1.2 Betaling
Bij ontvangst van de (aan)betalingsfactuur dient u het bedrag binnen de aangegeven termijn te voldoen. Het exacte bedrag en de (aan)betalingstermijn vindt u in de factuur. Hebben wij binnen de gestelde termijn uw betaling niet ontvangen dan vervalt uw reservering. 
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een bevestiging. Er komt dus een overeenkomst tot stand tussen u en Stadscamping Harderwijk indien:
• u bij boeken akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van Stadscamping Harderwijk.
• u per mail van Stadscamping Harderwijk een reserveringsbevestiging ontvangen heeft.
• u een betaling heeft verricht.
Stadscamping Harderwijk wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk bindend zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Stadscamping Harderwijk geleverd.
Let op:
• Wij versturen geen bevestiging via post, enkel via e-mail.
• Onze boekingsbevestiging is het bewijs van betaling en deze dient u mee te nemen en bij aankomst te overhandigen aan de receptie.
• Stadscamping Harderwijk verzorgt geen annuleringsverzekeringen en of reisverzekeringen. Deze kunt u via uw reguliere verzekeraar afsluiten.

2. Hoofdboeker

De hoofdboeker van de accommodatie of standplaats moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van boeken. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers. Correspondentie vanuit Stadscamping Harderwijk wordt gevoerd via het e-mail adres van de hoofdboeker.
2.1 Maximaal aantal personen
Onze accommodaties zijn afgestemd op een bepaald aantal personen per accommodatie. Bewoning met meer dan bij reservering opgegeven personen (inclusief kinderen en baby’s) is niet toegestaan. Stadscamping Harderwijk kan u in dit geval toegang weigeren tot de accommodatie. In dat geval heeft u geen recht op schadevergoeding en/of restitutie van de reissom.
2.2 Bezoekers
Het is toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten. Dit is enkel mogelijk in overleg met Stadscamping Harderwijk.
2.3 Huurperiode
De minimale huurperiode bedraagt één nacht. De huurperiode wordt overeengekomen bij uw boeking en loopt voor kampeerplaatsen en verhuuraccommodaties van 15.00 uur op de dag van aankomst tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Eerder aankomen of later vertrekken is doorgaans geen probleem, maar enkel mogelijk in overleg met Stadscamping Harderwijk.
2.4 Specifieke wensen
Specifieke wensen ten aanzien van ligging e.d., moeten direct bij reservering worden doorgegeven. Stadscamping Harderwijk zal haar uiterste best doen tegemoet te komen aan uw voorkeur(en), maar kunnen echter niet worden gegarandeerd.

3. De reissom

De prijzen, zoals genoemd op onze website, zijn gebaseerd op: 
- kampeerplaats per nacht, inclusief kampeermiddel, op basis van twee personen.
- accommodatie per nacht, op basis van twee personen.
Voor extra personen geldt een toeslag, evenals voor stroom.
Bij de reissom zijn inbegrepen: toeristenbelasting, BTW en de diensten en voorzieningen van Stadscamping Harderwijk, zoals vermeld op de website.
De reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Stadscamping Harderwijk bekend waren ten tijde van de lancering van deze website. Belangrijke tussentijdse wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden verwerkt en Stadscamping Harderwijk behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien daartoe aanleiding is.
Eventuele wijzigingen in het BTW tarief in de periode tussen uw boeking en de aanvang van uw verblijf kunnen van invloed zijn op het totaal inclusief BTW bedrag bij eindfactuur.
3.1 Op de factuur staan allereerst vermeld uw naam, de door u geboekte accommodatie(s)/ staplaats(en) en verblijfperiode(s), dit vormt de totale reissom. Eventuele extra kosten ter plaatse gemaakt, niet meegerekend.
3.2 Betalen
• Bij ontvangst van de bevestigingsmail dient u de aanbetaling te betalen.
• Na tijdige ontvangst van de aanbetaling is uw reservering definitief.
3.3 Niet betalen binnen de betalingstermijn
Het is belangrijk te weten dat indien de overeengekomen aanbetalingstermijn overschreden wordt, Stadscamping Harderwijk zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 4.1 en zullen de al betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend. Het is niet mogelijk om aanbetalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Stadscamping Harderwijk. Stadscamping Harderwijk behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald.

4. Annuleren
4.1. Annuleren conform algemene verkoopvoorwaarden
Het kan gebeuren dat u uw verblijf door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In een dergelijk geval dient u dit per e-mail aan Stadscamping Harderwijk door te geven. Een annulering of wijziging brengt vaak wel kosten met zich mee.
De reservering zal worden geannuleerd conform onze Algemene Voorwaarden.
Annulering van kampeerplaatsen en verhuuraccommodaties kampeerplaatsen: 
• tot 1 week voor aankomst € 10,00 annuleringskosten per kampeerplaats of accommodatie.
• tot 1 dag voor aankomst 50% van het totale verblijfsbedrag.
• Bij annulering op de dag van aankomst of eerder vertrek, 100% van het totale verblijfsbedrag.
4.2 Wijzigen van uw boeking
Tot 1 maand voor vertrek kunt u essentiële wijzigingen in uw reservering doorvoeren, uiteraard voor zover deze mogelijk zijn. Wij berekenen voor wijzigen geen kosten. Wij wijzen u er wel op dat in geval van wijzigen van accommodatie de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 4.1 van toepassing zijn. Indien u een wijziging wilt doorvoeren, dient de hoofdboeker dit schriftelijk of per e-mail aan Stadscamping Harderwijk door te geven.
4.2.1 Deelannuleringen
Als u bij nader inzien korter op vakantie wilt dan u geboekt had, is dat een deelannulering. Stadscamping Harderwijk behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het niet mogelijk is om een aantal nachten van een reservering te annuleren. Wanneer Stadscamping Harderwijk een deelannulering wel accepteert, dan gelden voor de geannuleerde nachten of extra’s de annuleringskosten als omschreven onder 4.1.
4.3 Wijzigen hoofdboeker
Wanneer de hoofdboeker of één van de medereizigers verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats in overleg met Stadscamping Harderwijk door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking overgenomen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar overnemen reservering in artikel 4.4. Het kan zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.
4.4 Overnemen reservering
Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een ander persoon, kunnen wij de reservering wijzigen, indien de desbetreffende accommodatie deze wijziging toestaat. In dit geval brengen wij de annuleringskosten conform artikelnummer 4.1 in rekening. Bij het overnemen van een reservering berekenen wij u geen wijzigingskosten. Indien u uw reservering wilt laten overnemen dan dient u dit schriftelijk of per e-mail aan Stadscamping Harderwijk door te geven.
4.5 Uw reisduur verlengen
Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u de extra periode direct ter plaatse te betalen, volgens de op onze website vermelde prijzen.
4.6 Vroegere aankomst en eerder vertrek
Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.
4.7 Wijziging / annulering van de reservering door Stadscamping Harderwijk
Indien Stadscamping Harderwijk door omstandigheden de gereserveerde accommodatie of kampeerplaats niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht en zal Stadscamping Harderwijk binnen 2 weken na annuleringsdatum de totale reissom (100%)  restitueren.
4.7.1 Wijziging / annulering van de reservering bij overmacht
Stadscamping Harderwijk is niet gehouden tot restitutie van de reissom in geval van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Onder overmacht moet – zonder uitputtend te zijn – in ieder geval worden verstaan: overlast door ongedierte, het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de camping is gelegen, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn (bijvoorbeeld BSE, varkenspest en MKZ), dreigend overstromingsgevaar etc. Onder onvoorziene omstandigheden wordt o.a. verstaan dat de camping en/of accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand).
Stadscamping Harderwijk stelt u hiervan direct op de hoogte en biedt u indien mogelijk een andere accommodatie aan of restitutie van de reissom.
• Stadscamping Harderwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: treintickets, autohuur, busreizen e.d.).
• In geval Stadscamping Harderwijk op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de door haar ontvangen reissom.

5. Openingstijden, activiteiten, faciliteiten en kosten

Op onze website vindt u informatie over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij ons bekende kosten. Indien er geen kosten vermeld worden, hoeft dit niet te betekenen dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn. Stadscamping Harderwijk is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten. Stadscamping Harderwijk kan niet garanderen dat de faciliteiten altijd geopend zijn. Vooral buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten en faciliteiten gesloten zijn of niet worden aangeboden. Data hoog- en laagseizoen worden vermeld op onze website.


6. Reisinformatie

U dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde reisdocumenten. Stadscamping Harderwijk neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten.


7. Huisregels

Huurders van de door Stadscamping Harderwijk aangeboden accommodatie/standplaats dienen de gedragsregels (Huisregels) die de campinghouder nageleefd wenst te zien op Stadscamping Harderwijk, te respecteren. De huisregels zijn te vinden op de website.
7.1 Hinder
Huurders van een accommodatie/standplaats die hinder of overlast veroorzaken dan wel dreigen te gaan veroorzaken, kunnen uit de accommodatie dan wel van de standplaats verwijderd worden. En worden uitgesloten van verder verblijf op Stadscamping Harderwijk, zonder recht op terugbetaling.
7.2 Huur accommodatie
Als huurder dient u met respect en zorg om te gaan met zowel de accommodatie als de inventaris die door Stadscamping Harderwijk aan u wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de accommodatie en/of inventaris, veroorzaakt door de huurder is Stadscamping Harderwijk gerechtigd de aansprakelijkheid- en/of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken.
 7.3 Huisdieren: 
In de verhuuraccommodaties van Stadscamping Harderwijk zijn huisdieren niet toegestaan.
Op Stadscamping Harderwijk zijn honden wel welkom indien u kampeert met uw eigen kampeermiddel. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:
• U dient voor uw hond in het bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort c.q. een geldig inentingsbewijs.
• Uw hond moet altijd aangelijnd zijn.
• Op Stadscamping Harderwijk zijn honden toegestaan met een maximum per kampeermiddel.
• Huisdieren mogen nooit alleen in het kampeermiddel (of buiten) verblijven. Niet ’s nachts, noch overdag.
• De huurder is altijd aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die is veroorzaakt door zijn huisdier.
Huisdieren die vallen in de categorie aanvals-, waak- of verdedigingshonden dan wel honden die enige vorm van agressie naar campinggasten en/of personeel uiten zijn uitdrukkelijk niet welkom.
7.4 Kamperen: Op Stadscamping Harderwijk bent u niet alleen. Dat betekent dus ook dat u zich aanpast aan de gebruiken en regels van Stadscamping Harderwijk. En dat u met respect omgaat met de andere gasten en met de faciliteiten op de camping. Wanneer u kiest voor een accommodatie, kiest u voor een kampeeraccommodatie. Hierbij kunt u natuurlijk niet het comfort en de faciliteiten van een hotel verwachten.
7.5 Overlast: 
De gebruiker van de door Stadscamping Harderwijk aangeboden accommodatie/staanplaats die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, kan eventueel, uit de accommodatie verwijderd worden en uitgesloten worden van verder verblijf op de camping, dit zonder recht op terugbetaling.

8. Klachten

Wij maken onderscheid tussen klachten voorafgaand aan uw vakantie en klachten naar aanleiding van uw verblijf.
8.1 Een klacht voorafgaand aan uw vakantie
Hieronder vallen klachten over het boekingsproces, de website, informatieverstrekking of service van Stadscamping Harderwijk.
8.2 Een klacht tijdens uw verblijf
Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de accommodaties en de kampeerplaatsen. Mocht het geboden desondanks en in alle redelijkheid niet overeenkomstig uw verwachtingen zijn dan dient u als volgt te handelen:
8.2.1 Klachten m.b.t kampeerplaats/accommodatie
Indien u een klacht heeft over de kampeerplaats of accommodatie dient u deze eerst voor te leggen aan de receptie teneinde deze in staat te stellen de klacht op te lossen. Stadscamping Harderwijk tracht binnen 48 uur de klacht op te lossen.
8.2.2 Achteraf
Indien achteraf blijkt dat de huurder ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de klacht (fout of onvolkomenheid), verliest hij het recht op eventuele restitutie. Stadscamping Harderwijk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor klachten die zich openbaren na vertrek.
8.2.3 Vroegtijdig
De reiziger verliest bij een vroegtijdige terugreis het recht om een eventuele restitutie van de reissom te vorderen.
8.2.4 Cultuur en burenaangelegenheden
Klachten die betrekking hebben op andere cultuurgewoontes, burenaangelegenheden, campingregelgeving of aspecten waarop Stadscamping Harderwijk geen invloed kan uitoefenen (zie ook overmacht 4.6.1.) worden niet in behandeling genomen.
8.2.5 Eigen initiatief
Indien u op eigen initiatief en/of zonder overleg met Stadscamping Harderwijk de kampeerplaats/accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt uw recht op eventuele schadevergoeding.
8.2.6 Vervoer
Stadscamping Harderwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van vervoer en/of verblijfskosten naar en van uw kampeerplaats/accommodatie.
8.2.7 Overmacht
In geval Stadscamping Harderwijk op enige wijze tekortschiet in haar dienstverlening is haar aansprakelijkheid beperkt tot de door haar ontvangen reissom. In geen geval kan Stadscamping Harderwijk aansprakelijk worden gesteld voor andere schade dan de reeds voldane (aan)betaling voor verblijf op de camping. In geval van overmacht, bijvoorbeeld ongedierte, natuurramp of veeziekte die voor mens en dier gevaarlijk kunnen zijn (zie verder punt 4.6.1.), waardoor u gedwongen bent uw kampeerplaats of accommodatie te verlaten, is Stadscamping Harderwijk niet gebonden aan terugbetaling van de reissom.

8.3 Procedure
: Uw klacht dient per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gestuurd te worden.

9. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
• Voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of voortkomende uit de kampeerplaats/accommodatie en/of inventaris aanvaardt Stadscamping Harderwijk geen enkele aansprakelijkheid.
• Stadscamping Harderwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vermissing, diefstal, ontvreemding van of schade aan eigendommen van de huurder.
• Stadscamping Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van situaties ontstaan door overmacht.
• Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Denk hierbij aan brand, aardverschuivingen en/of andere soort rampen, zie ook 4.6.1.
• Stadscamping Harderwijk kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor claims van andere partijen dan de huurder zelf. Ook niet door partijen die optreden namens de huurder.
• Stadscamping Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van deelname aan georganiseerde activiteiten al dan niet op de locatie.
• Stadscamping Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onder andere geluid-, stank- of wateroverlast of insecten- of ongedierteplagen.
• Stadscamping Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door gemeentelijke c.q. provinciale werkzaamheden.
• Stadscamping Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele onderbrekingen in de levering en/of werking van gas, elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en/of internet (Wi-Fi) tijdens uw vakantie.
• Stadscamping Harderwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door regenval, brand, kou en/of zon.
• Alle informatie omtrent toeristische en sportieve activiteiten zijn door derden verstrekt en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Stadscamping Harderwijk.

9.1 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de huurder

De huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van schade toegebracht aan eigendommen van Stadscamping Harderwijk, indien dit het gevolg is van onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik door de huurder.
• Deelname aan georganiseerde activiteiten geschiedt te allen tijde voor eigen risico.
• Huurders van een kampeerplaats of accommodatie van Stadscamping Harderwijk dienen de gedragsregels (te vinden in de Huisregels) die op de locatie van toepassing zijn, al dan niet voortkomend vanuit wettelijk voorschrift, te respecteren.
• Het gebruik van voorzieningen op de locatie, zoals sanitaire voorzieningen inclusief (warm) water, speeltoestellen en alle andere niet met name genoemde voorzieningen zijn volledig voor risico van de huurder.
• De huurder is verantwoordelijk voor alle volgens het boekingscontract meereizende personen en eventuele huisdieren.
9.2 Recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

10. Diversen
• Door Stadscamping Harderwijk op internet, in brochures, of anderzijds gepresenteerde afbeeldingen zijn niet contractueel. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend met betrekking tot de boeking. Elke accommodatie heeft zijn eigen kenmerken en er kunnen derhalve onderlinge verschillen optreden. Ook accommodaties en inrichtingen kunnen op detail afwijkend zijn.
• Bezoekers zijn toegestaan op Stadscamping Harderwijk.
• Was- en droogmachine voor kleding zijn op de locatie aanwezig. Echter primair voor eigen gebruik door Stadscamping Harderwijk. In overleg kan de voorziening ook door onze gasten worden gebruikt. Stadscamping Harderwijk is niet verantwoordelijk voor de goede werking en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele schade door een wel dan niet aantoonbare slechte werking ervan.
• U parkeert uw auto/motor of ander vervoermiddel waarmee u reist op de parkeerplaats tenzij door de locatie-eigenaar anders wordt bepaald.
• Bij aankomst meldt u zich bij de receptie om u in te checken. Tijdens uw verblijf met uw eigen kampeermiddel vragen wij om uw persoonsgegevens en het nummer van uw identiteitskaart.
• De huurder en alle medereizigers onder zijn verantwoordelijkheid dienen zich op geldige wijze en te allen tijde, volgens de ter plaatse geldende wet, te kunnen legitimeren en zijn allen boven de 18 of onder begeleiding van ouder/voogd.
• Barbecueën is in overleg toegestaan. Overheidsregels in verband met brandgevaar liggen hier vaak aan ten grondslag. Indien u wenst te barbecueën, dient u hier zelf in te voorzien. U bent tevens verplicht van te voren te informeren bij de locatie-eigenaar of diens personeel naar de voorwaarden hieromtrent.
• Het is te allen tijde ten strengste verboden open vuur de maken; noch op de plaats van uw accommodatie noch elders op de locatie. Een open vuur maken kan enkel met uitzonderingen van de door de locatie-eigenaar bepaalde momenten en plaatsen.
• Bedden, matrassen, beschermingen, dekbedden, overtrekken, dekens enzovoort zijn bestemd om te slapen en dienen in de slaapvertrekken te blijven. Het is verboden deze buiten of op de veranda te gebruiken als speelkleden of iets dergelijks.
• Het is verboden om hangmatten, hetzij onderdeel uitmakend van de accommodatie, hetzij zelf meegebracht, zelf te bevestigen aan palen of elders.
• Plaats- en ondergrondkenmerken verschillen per kampeerplaats. De situering op de camping, de grootte, de vorm, de afmetingen, de vlakheid, de mate en kwaliteit van uitzicht, de ondergrond (gras, steenachtig, zand), de hoeveel zon en/of schaduw, de mate van privacy en alle overige kenmerken kunnen per plaats afwijken. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.
• De situering van de kampeerplaats/accommodatie op de camping en daarmee samenhangend de afstanden naar de grote witte tent, de sanitaire voorzieningen en de speelgelegenheden verschillen per plaats. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.

11. Deze voorwaarden treden in werking op 20 maart 2018.

12. Privacy

Om uw boeking te verwerken, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Dit houdt onder andere in: naam en adres, geboortedata, telefoonnummer, e-mailadres en ID nummer (wij vragen uw ID enkel ter inzage en bevestiging). Al uw gegevens blijven strikt in onze eigen administratie. Uw boekingsgegevens kunnen worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden, maar zullen onder geen geding gedeeld worden met derden.
 
13. Ten slotte

Wij zullen er alles aan doen om u een prettig verblijf te bezorgen. Wees er wel van bewust dat ook het luxe kamperen in onze suites toch echt kamperen is, en dat u de camping en de faciliteiten met anderen deelt. Bij slecht weer blijft het schoonhouden van het sanitair een uitdagende taak, wij hebben hiervoor een gezamenlijke verantwoording.